1028-1088-swarovskir-chatons-round-stones-violet-swarovski-